Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zbytečný úhyn ptáků

Dobrý den, je možné, aby redakce uvedla článek či dotaz na životní prostředí k problematice skleněných budov v Praze 13? Na pravidelných procházkách kolem KB, nám. Junkových, nacházím uhynulé ptáky. Psala jsem panu starostovi, z inspekce životního prostředí přišlo vyjádření, že žádný problém není. Myslím, že ptáci umírají zbytečně a lze tomu zabránit, či to minimalizovat, vylepením ochranné folie na sklo. Budova ČSOB v Radlicích takto funguje. Děkuji za info.

Veronika Helzel

Vážená paní Helzel, na základě Vaší e-mailové stížnosti ze dne 7. 6. 2020 na úhyn ptáků po nárazu na fasádu KB Praha Stodůlky, jsem nechal celou záležitost prošetřit Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 a sděluji Vám následující:

Vaši stížnost řešila již v roce 2018 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany přírody, která vyzvala vlastníka budovy komerční banky ke sjednání nápravy. Šetřením na místě bohužel nebyl zjištěn zraněný či uhynulý pták, potažmo se nepodařilo prokázat, že by v lokalitě došlo k porušení § 5a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Též Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 tuto situaci řeší již od roku 2018. Vlastník budovy KB Real Estate, s.r.o., byl vyzván k vyjádření, jaké opatření udělal proto, aby omezil riziko střetu ptactva s prosklenou budovou. Odpověď od KB Real Estate, s.r.o., je následující:

Budova náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5-Stodůlky, je ve vlastnictví společnosti KB Real Estate, s.r.o., a již při výstavbě bylo s rizikem střetu ptactva s prosklenou výplní budovy počítáno a proto byla osazována tónovaná skla s doporučeným parametrem odrazu UV paprsků. Pro minimalizaci kolizí ptactva s prosklenou plochou objektu byly zkušebně instalovány elektronické odpuzovače ptactva. Dále byly do nejexponovanějších míst u atrií vylepeny siluety dravců, aby byl minimalizován střet ptactva se skleněnou fasádou.

Celý projekt prošel řádným stavebním řízením a byly do projektu zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů státní správy, nad rámec legislativních požadavků prošla budova náročnou certifikací Breeam. Plošné polepení objektu, jak nově doporučuje Česká ornitolo gická společnost, bohužel nemůžeme realizovat s ohledem na vnitřní dispoziční řešení, kdy by došlo k omezení denního světla na současných pracovištích, což by bylo v rozporu s hygienickými požadavky. Pro úplnost uvádíme, že KB Real Estate, s.r.o, patří do skupiny KB, respektive do skupiny Societe Generale a jako skupina se zapojujeme do mnoha environmentálních aktivit. Např. na zmíněné budově ve Stodůlkách máme na střeše umístěné včelstvo, v rámci CSR se naši kolegové již po několikáté zapojili do aktivity „Ukliďme Česko“ právě v oblasti Stodůlek, minimalizujeme spotřebu kancelářského papíru, plastů, aj.

Závěrem Vám chci poděkovat, že Vám není lhostejné dění v naší městské části.

David Vodrážka, starosta MČ Praha 13