Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Moderní technologie pomáhají i v charitativních projektech

O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu KlokTex.

Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje především Fond ohrožených dětí Klokánek. Praha 13 se do projektu pomoci zapojila již před lety. Po celé České republice jsou rozmístěné kontejnery s logem klokánka na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček se jejich dárci přímo podílí na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční.

„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci projektu finančně podpořili charitativní organizace částkou převyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit nadále navyšovat.“ říká Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.

V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit provoz celého systému, aby náklady s ním spojené nepřevýšily přínosy celého projektu. Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného textilu a obuvi. V rámci vaší městské části jsou naše rozmístěné charitativní kontejnery nově osazeny monitorovacími čidly. Jedná se o spojení moderní technologie s charitativním projektem. Díky chytré logistice a plánování svozů se optimalizují náklady a také se přispívá ke snížení emisí, což zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu. Více na www.kloktex.cz.

Nicole Nouir Křížková