Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc jižní Moravě

Na mimořádném jednání Rady městské části Praha 13, které se konalo 25. června, bylo rozhodnuto o okamžité pomoci tornádem postiženým moravským obcím ve výši sto tisíc korun.
„Dopady tornáda jsou pro stovky lidí katastrofální a touto okamžitou finanční pomocí chceme přispět k co nejrychlejšímu zlepšení vzniklé situace,“ řekl starosta David Vodrážka.
Finance, které odsouhlasila Rada městské části Praha 13, byly ještě ten samý den odeslány na účet Diecézní charity Brno.

Lucie Steinerová