Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 odpouští podnikatelům poplatky z ubytování

Rada městské části Praha 13 odsouhlasila prominutí místního poplatku z pobytu v ubytovacích zařízeních zkolaudovaných k těmto účelům na celou letní sezonu. Hlavním důvodem je podpora těch podnikatelů a živnostníků, kterým protiepidemická opatření významně omezila činnost a vedení radnice jim chce touto cestou pomoci nastartovat letní sezonu.
„Rozhodli jsme o prominutí poplatků z pobytu a podnikatele i živnostníky nadále maximální mírou podpořit především během léta, kdy mají hlavní sezonu. Poplatek z pobytu byl podnikatelům i živnostníkům prominut již od února do května. Rozhodli jsme se v tomto pokračovat do konce září, zároveň jsme přistoupili i k prominutí poplatku z užívání veřejného prostotu a tím podporu rozšířit i na další druhy podnikání,“ řekl starosta David Vodrážka.

Lucie Steinerová