Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Udělení státního občanství České republiky – poplatková povinnost

Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech. Tím dochází k novelizaci položky 8 sazebníku správních poplatků, podle níž je zpoplatněno přijetí žádosti o udělení státního občanství. To znamená, že poplatku nepodléhá vydání listiny o udělení státního občanství ČR (tj. kladné vyřízení žádosti), nýbrž již samotné podání žádosti, resp. její přijetí správním orgánem. Výše správního poplatku:

  • zletilá fyzická osoba – 2 000 Kč
  • nezletilá fyzická osoba nebo azylant – 500 Kč

Správní poplatek již nelze zaplatit kolkovými známkami.

Šárka Mašková,
vedoucí občansko-správního odboru