Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné fórum 2021

Místní Agenda 21 si vás dovoluje pozvat na již 8. Veřejné fórum, které je určeno pro občany Prahy 13.
Uskuteční se ve středu 8. září od 17 hodin v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním nám. 13.
Fórum je příležitost veřejně se vyslovit k tématům, která jsou pro vás důležitá a zaměřit se na ně. Využijte možnosti přispět k rozvoji naší městské části a aktivně se na něm podílet. Fórum se koná za účasti vedení městské části a členů místní Agendy 21.
Kapacita je z důvodu vládních nařízení omezena, rezervujte si místo na tel. 235 011 271 nebo na e-mailu: marsalovaa@praha13.cz.

Jana Janotová