Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hlášení poruch veřejného osvětlení

Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné telefonní lince 800 404 060 nebo na mailové adrese poruchyvo@thmp.cz. Vždy nahlaste číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného osvětlení.

Tomáš Círus, pověřený vedením odboru dopravy