Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z naší městské části zmizely lavičky

Pane starosto, z naší městské části zmizely lavičky a já jako důchodkyně mám cesty k lékaři i za nákupem velmi zkomplikované. Obzvlášť teď v létě opravdu nemohu o holi stát na zastávce autobusu s těžkou taškou. Kdy budou lavičky opět na svých místech?

Je to velmi nepříjemná situace a neuvěřitelné na celé věci je, že magistrát nezajistil okamžitou náhradu laviček po demontáži. Ze zastávek MHD, z okolí nákupních center a dalších veřejných prostor nejen naší městské části zmizely lavičky a obyvatelé si oprávněně stěžují. Magistrát totiž ukončil smlouvu s firmou AD-Net, která v ulicích Prahy na lavičkách s reklamními plochami vydělávala. Více než tisíc reklamních kaviček teď z ulic Prahy zmizelo a je logické, že lidem chybí. Z mého pohledu je to ze strany magistrátu bezohledné vůči lidem, odstranit lavičky ze zastávek MHD a dalších stovek míst bez okamžité náhrady. Je to jasný signál, že vedení Prahy na obyvatele nebere ohledy, což ostatně není novinkou a projevuje se to i v ostatních oblastech veřejného života. Chápu, že každá smlouva jednou skončí, na to se ale jistě dalo prakticky připravit. Připravit logicky navazující harmonogram, který by zajistil dostatečnou výrobu a okamžitou instalaci laviček místo těch, které musely být odstraněny, přece není žádný velký problém.
Ihned jsme kontaktovali magistrát i TSK, abychom zajistili řešení, které bude dávat smysl a vrátí lavičky do míst, kde je lidé nejvíce potřebují! Naše požadavky jsme již předali a intenzivně jednáme s TSK o harmonogramu dodání laviček nových. Záviset to bude také na rychlosti dodávek, protože TSK v současné době disponuje pouze omezeným počtem laviček. Začátkem září by se mohly lavičky začít vracet na ta nejexponovanější místa.

Začalo září a tím i nový školní rok, rád bych se zeptal, jestli kapacita škol a školek stačila a pokryla potřeby dětí z naší městské části.

Nový školní rok začal bez jakýchkoliv komplikací a velice si vážím faktu, že se nám podařilo vše zařídit tak, aby každé dítě s trvalým bydlištěm v Praze 13 bylo přijato do místních školních nebo předškolních zařízení, což je naše priorita. Radnice je zřizovatelem deseti základních a dvaadvaceti mateřských škol. Pravidelně s řediteli a ředitelkami projednáváme aktuální otázky a podle situace přijímáme příslušná řešení. Přes léto proběhly ve většině školních budov pravidelné opravy, malování, výměna světel, podlahových krytin a mnoho dalších prací, které je třeba udělat, než se děti vrátí z prázdnin. Mnohé učebny získaly nové vybavení a probíhá i rozsáhla přístavba prostoru v DDM Stodůlky. Jsem si jistý, že pro děti je připraveno skvělé prostředí jak pro výuku, tak pro volnočasové aktivity. Letos v naší městské části nastoupilo do škol 823 prvňáčků a do mateřinek bylo přijato 651 dětí. Celkový počet dětí v základních školách letos přesáhne 5800 žáků a v mateřských školách 2250 dětí. Přijaty byly všechny děti z naší městské části, a navíc ještě i část těch nejmenších, kterým ještě nebyly 3 roky. Přeji všem krásný nový školní rok!
Závěrem touto cestou děkuji všem, kteří se podílejí na kvalitě života a rozvoji naší městské části. Prosím, přijďte volit a dát tak najevo svůj zájem o naší městskou část. Radnice tu vždy byla, je a bude pro vás.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13