Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekonstrukce DDM Stodůlky

Budova Domu dětí a mládeže ve Stodůlkách prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Radnice zahájila stavební práce začátkem prázdnin. Vzniká zde nová přístavba, kde bude umístěna centrální recepce a zvýší se tak bezpečnost provozu DDM. Dům dětí a mládeže Stodůlky poskytuje širokou škálu volnočasových aktivit dětem i dospělým z Prahy 13, a to již desítky let. V současné době vedou do budovy tři vchody a není tak prakticky možné sledovat pohyb osob v objektu. Přístavba vznikne zastřešením dnes nevyužitého venkovního prostoru a vnitřní prostory budou upraveny tak, aby děti i dospělí bezpečně vcházeli i odcházeli z budovy jedním vchodem. Stávající budova ve tvaru do U přímo vybízí k využití volného prostoru mezi jednotlivými částmi objektu. Probíhají bourací práce, následně bude postavena ocelová nosná konstrukce a zastřešení. Po vyzdění vnějších i vnitřních prostor a instalaci rozvodů proběhnou povrchové úpravy a v říjnu budou moci děti i dospělí vejít do DDM pohodlnou a bezpečnou recepcí.

Zastřešením a dalšími úpravami v části mezi stávajícím žlutým a zeleným pavilonem vznikne nový foyer, kde budou mít možnost rodiče, čekající na své dítě, relaxovat či vyřizovat své pracovní záležitosti. Předpokládá se také využití tohoto předsálí k prezentaci činnosti DDM Stodůlky a pořádání vhodných příležitostných akcí, videoprojekcí apod. Zajištěním bezpečí účastníků tak v kontextu s úpravou a modernizací stávajících prostor určitě přispěje k lepšímu komfortu všech návštěvníků.

Lucie Steinerová