Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hornický skanzen Příbram

Před koncem školního roku jsme vyrazili za permoníky, stříbrem a historií jeho dobývání do Březových Hor v Příbrami, která je známa uranovými doly. V této lokalitě stříbro objevili už staří Keltové a první písemná zpráva o hornické činnosti na Příbramsku je stará přes 700 let! Dnes už se zde stříbro netěží, mohli jsme ale prozkoumat alespoň část přístupných štol a dolů Anna a Vojtěch, které po těžbě zbyly. Seznámili jsme se s různými technologiemi dobývání a zpracování rud i obtížným životem horníků, kteří v dolech pracovali. Sfárali jsme důlním výtahem do podzemí, prošli 1,5 km dlouhou trasu důlními díly s komorami vodních kol až k Vojtěšskému dolu a vystoupali po žebříku opět na povrch. 

Dana Janů, ZŠ s RVJ Bronzová