Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sedmáci na besedě

Koncem školního roku se vydaly 3 skupiny žáků 7. ročníku do stodůlecké pobočky městské knihovny, kde se setkaly s dobrovolníky Klubu přátel červenobílé hole na hodinové besedě s workshopem. Děti získaly informace, jak komunikují lidé s hluchoslepotou, jaké pomůcky používají lidé se zrakovým postižením v běžném životě, jak se nevidomí pohybují za pomoci červenobílé hole apod. Žáci si sami zkusili pohybovat se s klapkami na očích a s použitím slepecké hole. Všichni získali důležité povědomí o tom, jak nabídnout pomoc postiženým osobám a co život zrakově postižených obnáší. 

Iveta Pichlová, třídní učitelka 7.B, ZŠ Mládí