Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Šikulka slaví čtyřicet let

Mateřská škola Šikulka dozrála a slaví své čtyřicátiny. Školka sídlící v ulici Hostinského ve Stodůlkách byla slavnostně otevřena 30. srpna 1983. Svá nejhezčí dětská léta zde prožilo mnoho dětí. Paní učitelky o ně vždy s láskou pečovaly, paní kuchařky vařily dobrá jídla a paní uklízečky se staraly o čistotu a pomoc dětem. Kdo rád zavzpomíná na Šikulku je zván 21. září od 16.00 na Zahradní slavnost do areálu zahrady mateřské školy. 

srdečně Vás zve kolektiv MŠ Šikulka