Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozvánka na Veřejné fórum

Městská část Praha 13, v rámci místní Agendy 21, si vás dovoluje pozvat na otevřené setkání s občany k rozvoji naší městské části, které se koná v pondělí 11. září 2023 od 17.00 v obřadní síni radnice Prahy 13.


Toto setkání je určeno všem občanům naší městské části, kteří díky své osobní účasti budou mít možnost diskutovat u sedmi tematicky zaměřených stolů:

  • Rozvoj městské části (např. prostorové uspořádání města, územní plánování, rozvojové plochy...)
  • Životní prostředí (např. veřejná zeleň, odpadové hospodářství, voda, ovzduší, hluk, změna klimatu, památková péče...)
  • Doprava a bezpečnost (např. místní komunikace a chodníky, parkování, alternativní druhy dopravy, hazard, kriminalita...)
  • Místní ekonomika a podnikání (např. rozpočet a rozpočtový výhled města, participativní rozpočet, energie, elektronizace služeb úřadu, dotace, spolupráce města a místních podnikatelských subjektů, potřeby trhu práce...)
  • Vzdělání - školství - kultura (např. problematika ZŠ, MŠ, DDM, kvalita vzdělávání, mimoškolní a celoživotní vzdělávání, kapacity školských zařízení, volný čas, sport (např. společenský život, volnočasové aktivity, sportoviště, místní tradice, místa pro setkávání, podpora sportu...)
  • Sociální věci (např. Sociální služby a pomoc pro seniory, jednotlivce a rodiny, poradenství...)
  • Stůl mladých (pohled mladé generace na kvalitu života v místě kde žijí, kde chodí do školy a tráví volný čas...)

U každého stolu bude garant z řad zaměstnanců úřadu, připravený odpovídat na případné odborné dotazy. Účastníci se na fóru mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost.


Výstupy akce budou následně součástí veřejné ankety, jejímž cílem bude ověřit vybraná témata/problémy s co nejširším okruhem veřejnosti a vybrat z nich Deset největších priorit, tzv. „10P“.


Cílem tohoto otevřeného setkání s občany je získat další a důležitou zpětnou vazbu k rozvoji městské části. 

Vít Bobysud – odpovědný politik MA21