Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Současná kapacita škol a školek

Pane starosto, začíná září a tím i nový školní rok, ráda bych se zeptala, jestli současná kapacita škol a školek pokrývá potřeby místních rodin, nebo hrozí, že naše děti budou muset někam dojíždět?

Začátek školního roku je pro děti, rodiče, pedagogy a zaměstnance škol výjimečné období. Velice si vážím faktu, že se opět podařilo vše zařídit tak, aby každé dítě s trvalým bydlištěm v Praze 13 bylo přijato do místních školních nebo předškolních zařízení. Je tomu tak i díky tomu, že jsme během posledních dvou let vytvořili nové učebny ve stávajících školách, samozřejmě pouze tam, kde to bylo možné. Získali jsme tak nové třídy, efektivně jsme využili prostory, které některé školní budovy měly volné, ale narůstající nároky na kapacitu škol a školek takto dlouhodobě řešit nelze. Intenzivně jednáme o výstavbě nové základní školy na Západním městě pro tisíc dětí a v plánovací fázi jsou ve stejné lokalitě dvě mateřské školy. Věřím, že se podaří vše dotáhnout do zdárného konce a děti nebudou muset daleko dojíždět. V současné době jsme zřizovatelem deseti základních a dvaadvaceti mateřských škol. Pravidelně s ředitelkami a řediteli projednáváme aktuální otázky a podle situace přijímáme příslušná řešení. Přes léto proběhly ve většině školních budov pravidelné opravy, malování, výměna světel, podlahových krytin a mnoho dalších prací, které je třeba udělat, než se děti vrátí z prázdnin. Mnohé učebny získaly nové vybavení a jsem si jistý, že pro děti je připraveno skvělé prostředí jak pro výuku, tak pro volnočasové aktivity. Letos v naší městské části nastoupí do škol více než osm set prvňáčků do 33 prvních tříd, poprvé do mateřské školky zamíří téměř sedm set dětí. 

Celkový počet dětí v základních školách letos přesáhne 6,2 tisíc žáků a v mateřských školách více než 2,3 tisíce dětí. Přijaty byly všechny děti z naší městské části, a navíc ještě i část těch nejmenších do tří let. Nároky na kapacity školních zařízení, podobně jako v dalších městských částech Prahy, rostou. To je z jedné strany velmi pozitivní informace, jsem rád, že se tu lidem dobře bydlí, zakládají zde své rodiny a daří se zde i firmám a podnikatelům. Přináší to ale také vyšší nároky na infrastrukturu a služby, včetně školských zařízení. Dlouhodobě se nám daří problematiku školství úspěšně plánovat i řešit nenadálé změny. Díky nemalému úsilí kolegů z radnice i vedení škol stále platí věta: „Každé dítě s trvalým bydlištěm v naší městské části má své místo ve školce i ve škole jisté.“

Přeji všem dětem krásný nový školní rok a věřím, že září všem jistě zpestří více než šedesát festivalových akcí. Festival volného času začal poslední týden v srpnu a do ulic a parků naší městské části tradičně přináší širokou škálu kulturních i společenských aktivit. Do organizace se zapojilo pět desítek registrovaných spolků a klubů na mnoha místech naší městské části, které zároveň mohou nabídnout možnost se do jednotlivých činností zapojit. Vedle sportovních klubů se představí místní kulturní spolky, připraveny jsou aktivity pro rodiny s dětmi i pro seniory. Kompletní program naleznete v tomto vydání zpravodaje nebo na webových stránkách www.praha13.cz.

Těším se na osobní setkání s vámi během festivalu a přeji příjemné září.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13