Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzpomínáme

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o skonu pana Františka Kundráta.

Srdce dlouholetého předsedy Klubu seniorů I dotlouklo po dlouhé nemoci v sobotu 5. srpna. Pozůstalé rodině, všem přátelům a známým vyjadřujeme upřímnou soustrast a v úctě vzpomínáme. 

-red-