Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DOMEČKU VLÁDLY STARÉ CIVILIZACE

V únoru se MDDM Stodůlky změnil v místo, kde byly k vidění zajímavé práce, inspirované starověkým Egyptem, Řeckem, Čínou, indiánskými kulturami. V rámci projektu Kultura přírodních národů a starých civilizací zde svá dílka vystavovaly děti z kroužků MDDM i jednotlivci. Na vernisáži výstavy zazněly tóny starých písní. Současně s výstavou výtvarných prací byla zahájena i výstava fotografií natéma Portrét.

Michaela Gaydošová