Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MEDVÍDEK BRUMLA VE ŠKOLCE

V lednu jsme v naší Mateřské škole Ovčí hájek 2177 uvítali milou návštěvu. V rámci prevence bezpečnosti dětí k nám opět přišli pracovníci městské policie, tentokrát s pořadem Medvídek Brumla a pes. Ten nenásilnou formou seznámil děti se správným a bezpečným chováním při setkávání se zvířaty, a to doma i na ulicích. Děti se naučily, jak se ke psům chovat, jak o ně pečovat, ale také jak se chránit při jejich útoku. Děkujeme městské policii nejen za poučné povídání, ale také za drobné dárky pro děti.

Zuzana Stočesová