Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Panna Maria v Nových Butovicích

Výstavu s názvem Sochy Panny Marie – Immaculata zahájil ve čtvrtek 24. ledna v Komunitním centru sv. Prokopa akademický sochař Petr Váňa. Expozici dominuje Váňova socha Immaculata, která bude umístěna v Černošicích. Dále jsou k vidění  studie mariánských soch, včetně návrhu díla pro Komunitní centrum. Váňovo dílo přibližují také fotografie. Řevnický autor Zdeněk Valeš zachytil vznik kopie barokní Bendlovy sochy Panny Marie, určené pro mariánský sloup na Staroměstském náměstí a její provizorní osazení před Týnským chrámem. Snímky černošické fotografky Martiny Řehořové dokumentují práci na Immaculatě. Výstava je přístupná každé nedělní dopoledne až do 30. března.

-tyn-