Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svůj elektronický podpis můžete získat na radnici

Ve středu 6. února byl na radnici Prahy 13 zahájen provoz Registračního místa pro vydávání kvalifikovaných certifikátů podle zákona o elektronickém podpisu. Náš úřad se tak stal prvním obecním úřadem v České republice, jehož prostřednictvím mohou občané získat tzv. kvalifikovaný certifikát, nezbytný k některým úkonům při elektronické komunikaci mezi občanem a úřadem. Slavnostního spuštění se zúčastnili místostarosta David Zelený, tajemnice úřadu Kateřina Černá, poslanec parlamentu Petr Bratský a Jiří Hejl, technický ředitel společnosti eIdentity, tedy akreditovaného poskytovatele, se kterým Praha 13 službu nabízí. Zájemce se nejprve přihlásí (třeba z domova) přes webové stránky www.praha13.cz k registraci a po vyzvání navštíví Registrační místo na radnici kvůli ověření údajů a vydání certifikátu. Získává tak balíček kvalifikovaného a komerčního certifikátu za cenu o více než třetinu nižší než při pořízení přímo u eIdentity, a.s. Kvalifikovaný certifikát umožňuje držiteli podepisovat elektronickou komunikaci v oblasti veřejné správy (např. v daňových záležitostech, celním řízení, komunikaci se soudy, v některých žádostech o dávky). Komerční certifikát lze zase využít při šifrování zpráv mezi obchodními partnery.

„V praxi máte pár klíčů, které technicky realizují elektronický podpis, a certifikát, tedy prohlášení důvěryhodné strany, že klíč patří nějaké konkrétní fyzické osobě. Adresát pak může podle certifikátu poznat, kdo danou zprávu podepsal,“ vysvětlil ředitel Jiří Hejl. „V současné době vydáváme zhruba 800 certifikátu měsíčně. Velký zájem mají zejména praktičtí lékaři, kterým elektronický podpis výrazně usnadňuje komunikaci s pojišťovnami.“ „Ještě elektronický podpis nemám, ale dnes jsem si tu zjistil vše potřebné,“ přiznal poslanec Petr Bratský. „Nejpodstatnější je, že si člověk z domova nebo z úřadu může vybavit některé potřebné věci a nemusí chodit na úřad osobně a čekat ve frontě.“ Registrační místo je v provozu v úředních hodinách radnice v kancelářích č. 245 a 246 v 1. patře. Přihlašovací webová aplikace je na internetu přístupná nepřetržitě.

Samuel Truschka