Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ve Stodůlkách proběhne obnova vodovodu

V době od 17. března do přibližně 31. července bude prováděna nezbytná obnova dosluhujících vodovodních řadů v ulicích Armády, Vlasákova, K Vidouli a U Cikánky. Celkově se jedná o obnovu vodovodního řadu v délce asi 1 200 metrů z litiny o vnitřním průměru DN 100 (v ulici Vlasákova má průměr DN 80).

Investorem stavby je Pražská vodohospodářská společnost, a. s., zhotovitelem společnost INOS Zličín, a. s.

Obnova bude realizována v následujících úsecích:

  • „„ulice Armády od křižovatky s ulicí K Vidouli po ulici K Zahrádkám
  • „„ulice Vlasákova od ulice Armády směrem k ulici Na Dolnici
  • „„ulice K Vidouli od ulice Armády za křižovatku s ulicí U Cikánky (včetně uličky vedoucí ke Spolkovému domu)
  • „„ulice U Cikánky od náměstí Na Lužinách po křižovatku s ulicí K Vidouli

Součástí prací bude i přepojení jednotlivých vodovodních přípojek na nově budovaný řad.
Celá akce bude rozdělena do osmi etap, které s sebou přinesou i nezbytná dopravní omezení. Zhotovitel přislíbil maximální možnou vstřícnost vůči obyvatelům dotčených nemovitostí. Obyvatelé těchto nemovitostí budou vždy v předstihu zhotovitelem informováni o nutných dopravních omezeních v „jejich“ části ulice. V určité etapě prací bude muset být na nějakou dobu zrušena autobusová zastávka Nová kolonie v obou směrech. Termín tohoto omezení bude ještě upřesněn. Nenastanou-li nepředvídatelné okolnosti, bude zásobování vodou zachováno v plném rozsahu. O krátkých výlukách při přepojování budete v předstihu informováni.

Aleš Mareček, zástupce starosty