Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat: baterie, akumulátory, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

datum
ulicečas přistavení
čtvrtek 24. 3., sobota 18. 6., čtvrtek 22. 9.5. máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce – Živcových
15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00 – 17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny)
18.40 – 19.00
čtvrtek 21. 4., čtvrtek 21. 7., sobota 5. 11.nám. Na Lužinách
15.00 – 15.20

Mládí (u Kulturního domu Mlejn)
15.30 – 15.50

Sezemínská (parkoviště)
16.00 – 16.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
16.30 – 16.50

Kolovečská (parkoviště)
17.00 – 17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)
17.30 – 17.50

Fantova (u provozovny Barum)
18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40 – 19.00
sobota 12. 3., čtvrtek 2. 6., středa 14. 9.Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – bývalé Sportcentrum)
15.00 – 15.20

Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení)
15.30 – 15.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655)
16.00 – 16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)
16.30 – 16.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20

křižovatka ul. Operetní – Melodická
17.30 – 17.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a)
18.00 – 18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30 – 18.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00 – 19.20
úterý 12. 4., úterý 12. 7., sobota 1. 10.křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům (u kapličky)
15.00 – 15.20

Bessemerova – panelová cesta proti domu č. 2729/10
15.30 – 15.50

Na Radosti (parkoviště na sídlišti)
16.30 – 16.50