Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ptáci v družině

Koncem ledna navštívili družinu Fakultní základní školy Brdičkova zástupci ústavu Ornita s výukovým programem Vodní ptáci. V průběhu přednášky se děti dozvěděly, jak tito ptáci u nás žijí, kteří tady přezimují a naopak, kteří odlétají za teplem. Dokonce si mohly poslechnout typické hlasy jednotlivých druhů ptáků, které mohou v přírodě zaslechnout. Součástí přednášky byla ukázka živých ptáků například kormorána velkého, husy velké nebo čápa bílého. Pro děti to byl úžasný zážitek, o kterém ještě druhý den v družině živě diskutovaly.

Milada Chrudimská, vedoucí vychovatelka