Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice
datum
stanoviště
Podpěrova
1. 3.
před MŠ – u č. 1879
Pavrovského
4. 3.
rozšířená plocha u tříděného odpadu
Borovanského
7. 3.
křižovatka s ul. Kurzova
K Řeporyjím x K Chabům
9. 3.
u kapličky
Nušlova
11. 3.
rozšířený chodník mezi č. 2268 a č. 2269
Náměstí na Lužinách
14. 3.
Suchý vršek
15. 3.
křižovatka s ul. V Hůrkách (odstavná plocha u oční polikliniky)
U Jezera
16. 3. parkoviště proti č. 2039/18
Janského
17. 3.
parkoviště proti č. 2370/15
Ovčí hájek
18. 3.
parkoviště proti č. 2159/16
Böhmova
18. 3.
parkoviště u kotelny
Drimlova
18. 3. parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
Chalabalova
21. 3.
parkoviště proti č. 1611/7
K Sopce
23. 3.
zpevněná plocha
Melodická
24. 3.
křižovatka s ul. Operetní
Amforová
29. 3.
proti č. 1895/24
Trávníčkova
30. 3.
rozšířený chodník proti č. 1764
Vlachova
31. 3.
Šostakovičovo náměstí
Běhounkova
1. 4.
křižovatka s ul. Dominova – parkoviště proti č. 2463
Bronzová 1. 4.
naproti č. 2016 – chodník u trafostanice
Kodymova
4. 4.
mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Fantova
5. 4.
parkoviště před č. 1742/23