Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VEČERNÍČEK NA NÁVŠTĚVĚ

V pondělí 11. ledna jsme s našimi předškoláky z Mateřské školy Večerníček navštívili ZŠ Kuncova. Dostalo se nám milého přivítání od vedoucí vychovatelky Hany Gróblové. Členové dramatického kroužku pod vedením Jany Faltejskové nám zahráli krásné představení Broučci. Nahlédli jsme do vyučování, děti se posadily do lavic a poznávaly písmena a číslice. Už se moc těší, až se z nich v září stanou opravdoví školáci.

Renata Tichá