Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výsledky ankety o prioritách

V pondělí 18. září 2017 proběhlo na radnici Prahy 13 již 6. Veřejné fórum k rozvoji městské části, jako jeden z bodů plnění kritérií místní Agendy 21.

Účastníci Veřejného fóra předestřeli, a poté bodově ohodnotili své priority, takže výstupem jednání bylo deset problémů, které považují za nejdůležitější. Výsledky Veřejného fóra byly podkladem pro ověřovací anketu, která byla otištěna v časopise STOP a zveřejněna na webu ÚMČ Prahy 13. Hlasování probíhalo do 20. listopadu loňského roku a zúčastnilo se ho 334 respondentů. Výsledkem je následující pořadí priorit občanů Prahy 13.

Za 10 největších priorit občané považují:

1 – Vyvíjení tlaku na developery, aby se v rámci investičních záměrů podíleli na rozvoji území podle potřeb občanů a zlepšení vzájemné komunikace

2 – Zamezení prodeje pozemků ve správě MČ Praha 13

3 – Motivace učitelů – hledání zdrojů, aby nedocházelo k odlivu učitelů

4 – Zřízení sportoviště pro náctileté

5a – Častější opravy místních komunikací (Seydlerova ulice, Velká Ohrada) a zpomalovacích prahů

5b – Realizace podzemních kontejnerů na odpad

6 – Sociální byty a startovací byty

7 – Podpora komunitních aktivit

8 – Zřízení klubu pro náctileté (čajovna, klubovna) s odpoledním provozem

9 – Revitalizace vnitrobloku Fingerova, realizace v roce 2018

10 – Odlehčovací služby pro seniory

Většina stanovených priorit a jejich plnění je dlouhodobějšího charakteru a není možné je realizovat v rámci jednoho roku. Z tohoto důvodu byly vytyčeny 4 problémy, které je možné realizovat v krátkodobém horizontu, a to body č. 3 – Motivace učitelů – hledání zdrojů, aby nedocházelo k odlivu učitelů, 4 – Zřízení sportoviště pro náctileté, 9 – Revitalizace vnitrobloku Fingerova, realizace v roce 2018 a 10 – Odlehčovací služby pro seniory.

To samozřejmě neznamená, že se ostatními tématy nebudeme zabývat, ale jejich plnění vyžaduje dlouhodobější časový horizont.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21