Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zkoušky dopadly skvěle

Koncem ledna se v Taekwondo WTF klubu Praha konaly zkoušky dětí na vyšší pásy. Probíhaly podle daných pravidel a všichni prokázali nejen své zaujetí, ale především připravenost. Tu do jednoho dokázali tím, že zkoušky úspěšně složili. V průběhu zkoušek hlavní trenér poděkoval jménem klubu zástupci starosty Pavlu Jarošovi za podporu, kterou klubu městská část Praha 13 poskytuje. Díky ní již několik let nemusel zdražovat kurzovné, a to navzdory faktu, že náklady na chod klubu se neustále zvyšují.

Členové klubu z FZŠ prof. Otokara Chlupa spolu s hlavním trenérem Martinem Břeněm a zástupcem starosty Pavlem Jarošem

Taekwondo WTF klub Praha sdružuje přes 200 dětí. V Praze 13 cvičíme v řadě škol – FZŠ prof. Otokara Chlupa, ZŠ Klausova, FZŠ Brdičkova, pobočky máme i ve FZŠ Mezi Školami nebo v ZŠ Mládí. Tréninky probíhají standardně dvakrát v týdnu. Pokud chcete patřit k nejlepším a budete mít zájem, můžete navíc zdarma trénovat i v dalších našich vybraných školách. Pro zájemce pořádáme jednou měsíčně i oblíbené tzv. Taekwondo víkendy či letní soustředění. Více na www.taekwondo-praha.cz.

Martin Břeň