Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čeká nás báječný týden

Mateřská škola Ovčí hájek 2177 se také letos aktivně zapojí do Noci s Andersenem. V pátek 29. března, kdy děti budou spát ve své mateřské škole, jim budeme číst pohádky např. O Malence, Ošklivé káčátko nebo Princezna na hrášku. A právě tyto pohádky jsou letošním tématem čarovné pohádkové noci. První téma se nazývá Andersen známý – neznámý, druhé se zaměřuje na 70. výročí nakladatelství Albatros. Tento námět přímo vybízí k tomu, abychom dětem připomněli některé z kmenových autorů nakladatelství – Eduarda Petišku, Františka Nepila, Ester Starou, Marku Míkovou... Naše mateřská škola se ale nebude knihou zabývat pouze jeden den, nýbrž celý týden.

Navštívíme místní knihovny, kde je připravený interaktivní program, děti si budou nosit své oblíbené knihy, které budeme společně číst a pokřtíme náš strom na zahradě. Tím se stane čarovným stromem Noci s Andersenem. Celý tento výjimečný program zakončíme s rodiči a dětmi v sobotu 30. března společným odemykáním naší zahrady. Probudíme ji ze zimního spánku a připravíme na naše jarní hraní. A protože si vážíme společných chvil, tak si díky panu Aleši Peterkovi z řeznictví Masology celý den zpříjemníme nějakou grilovanou dobrotou. Všichni se těšíme nejen na týden s knížkami, ale také na sobotu strávenou s dětmi a rodiči na naší zahradě.

Hanka Baštová, ředitelka