Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Cizí jazyky tak trochu jinak

V září 2018 otevřelo Jazykové studio ROLINO v prostorách ZŠ Klausova svou sedmou pobočku. U pana ředitele Petra Neuvirta našlo velikou podporu a navázalo s touto školou úzkou spolupráci.

Klíčem k úspěchu při výuce je naučit mozek efektivně myslet a rozvíjet tak jeho potenciál tvůrčího myšlení, kreativitu a trénovat paměť. ROLINO metoda® výuky učí žáka učit se učit. Skvěle se osvědčuje u žáků více nadaných, ale i u žáků se specifickými poruchami učení, včetně žáků se syndromem ADHD a ADD, pro které je zapojení co nejvíce smyslů prioritou.

Pobočka v budově ZŠ Klausova je určená pro širokou veřejnost. Výuka probíhá po celý školní rok vždy v odpoledních hodinách – od 14.00, 16.00 a 18.00. Zaručujeme i návaznost v dalším školním roce. Skupinky jsou max. po 7 žácích stejného věku a znalostí. Po přezkoušení lze přestoupit i během školního roku. V nabídce máme i individuální doučování, které může pomoct žákům připravit se na různé zkoušky či dohnat učivo ze ZŠ, pořádáme prázdninová jazyková soustředění a příměstské tábory. Více na www.rolino.cz.

Petr Novotný