Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Historie hasičství


24. ledna 1787 vydává Josef II. z Boží milosti vyvolený římský císař, pro všechny časy rozmnožitel říše v Německu, též v Uhersku a český král, arcikníže rakouský, vévoda burgundský a lotrinský toho času, dá se říci, první ucelený protipožární řád s názvem Řád hašení ohně pro veřejnou krajinu.
Důležitou událostí pro rozvoj hasičstva bylo vydání Řádu policie požárové v roce 1873. Hlavní zásady tohoto řádu platily až do roku 1941 (v některých případech ještě později). Řád byl rozdělen do základních šesti hlav.
První český dobrovolný hasičský sbor vznikl v roce 1864 ve Velvarech. Vydání spolkového zákona v roce 1867 ještě více urychlilo zakládání hasičských spolků. Jejich hlavním posláním mělo být: „...spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně a jiné živelné pohromě, aby zachráněn byl život a majetek občanů“.
Vznik hasičských sborů v nejbližším okolí: Řeporyje – rok 1882, Řepy – rok 1892, Třebonice – rok 1896 a Zličín – rok 1907.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky