Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam jde obsah kontejnerů?


V naší městské části jsou na mnoha místech umístěny oranžové kontejnery, je na nich velkými písmeny napsáno textil a je tam uvedena firma Potex. Dost často tam odložím nepotřebné oblečení. Zajímalo by mě, co se s ním pak děje. Nekončí nakonec na skládce?


Potex je ekologicko-charitativní projekt společnosti Potex, s.r.o., který spočívá ve sběru a následném zpracování použitého textilu. V loňském roce se nám podařilo z odpadového toku separovat 2 750 000 kg textilu a příznivě tak ovlivnit životní prostředí. V Praze 13 to bylo konkrétně 99 584 kg textilu. Z kontejnerů je oblečení převezeno do skladu, kde se dále zpracovává. Každý týden připravujeme oblečení na míru pro šest organizací. Vždy jim dodáváme jen to, co v danou chvíli potřebují (v podstatě podle ročního období). Od organizací dostáváme pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle jejich instrukcí upravujeme skladbu vytříděného oblečení. Oblečení připravujeme pro Naději a Centrum sociálních služeb Praha (starají se o osamělé a lidi bez domova), dále pro Společnou cestou (poskytují služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci), Progressive a Sananim (pracují s drogově závislými a zabývají se prevencí drog) a pro Fixpunkt (Comeback) – charitativní obchod pro potřebné. Celkově jsme těmto organizacím poskytli více než 100 000 kg vytříděného textilu. Týdně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu vytřídíme ve třech lidech zhruba tisíc kg oblečení. Oblečení, které u nás už nelze využít, dodáváme zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše. Jen tak nic neskončí na skládkách. Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlouhodobě podporujeme další organizace, které ke své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení. V loňském roce jsme jim přispěli částkou 1 325 000 Kč.

Michaela Fürstová, Potex, s.r.o.

Poděkování Místnímu oddělení Policie

ČR Výkon povolání, který se zaměřuje na pomáhání, je doslova službou. Jde o práci všech, kteří spíše než do práce, chodí do služby. Mezi ně bezesporu patří i pracovnice a pracovníci „naší“ Policie ČR - Místního oddělení Košíře v Běhounkově ulici. Jejich poslání je náročné nejen kvůli podmiňujícímu dodržení závazného rámce předpisů.
Na konci uplynulého roku se všechna policejní oddělení zabývala vykazováním. Hodnocení jejich práce se zaměřuje jednak na množství pracovního výkonu, ale také, pro každého občana důležitou, kvalitu komunikace. Veřejnosti je pak možné sdělit kvantitativní hodnotu „výkonu služby“ v obecnější rovině. Zmíněné oddělení policie řešilo úctyhodných více než pět tisíc spisů - trestní případy, přestupky, navíc i různé (mnohdy i nesmyslné) podněty občanů, ale také tzv. „dožádání“ soudů o doručení písemností, žádosti soudů o předvedení osob, žádosti o vypracování tzv. pověsti o osobě nebo skupině osob, žádosti o prověřování bydliště zadlužených osob a pro exekutory zjišťování sídel firem, vyhlašování pátrání po nedohledaných vozidlech firem v likvidaci a spoustu další agendy. Policisté jezdí například ztotožňovat pacienty Motolské nemocnice, kteří s sebou (nebo vůbec) nemají doklady, provádí asistenci při převozu agresivních osob v sanitních vozech... Ano, takovou práci, jen s drobnými obměnami, dělají všechny základní policejní útvary.
Co však bylo poskytováno takzvaně navíc? V dnešní době, kdy jsme zahlcováni informacemi, nedokáží mnohdy lidé samostatně řešit zcela osobní, intimní, ani relativně banální problémy. Často spoléhají na to, že to za ně někdo vyřeší. Pak ve stresu oslovují právě policisty České republiky. Žádají je o radu, jindy i o pomoc. Jsou to často banality, nebo i věci, kterými se policie ani na základě stanovené věcné příslušnosti zabývat nemůže a nemá - letité hádky mezi příbuznými, protože jedna strana není spokojená s tím, jak dopadlo dědictví, nebo nesmyslné hádky mezi rozvádějícími se manžely, nepochopitelné „naschvály“ v rámci sousedských vztahů... A to vše zabírá čas, který by měl být ve stejné době věnován naléhavým případům. To všechno a ještě daleko víc musí zvládnout pracovníci MO Košíře pod vedením npor. Jiřího Kunce. Své práci věnují čas, navíc s profesionálním přístupem i člověčí empatií. Za to jim patří naše velké poděkování.

A. Svoboda