Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MALÍ ANIMÁTOŘI


Berušky z Mateřské školy Palouček zažily 6. února nevšední den. V rámci projektového dne navštívil děti lektor AČV Medialog a připravil pro ně program nazvaný Animace v kostce na téma Masopust. V průběhu dne se děti seznámily s panáčkem Animatějem, se základními pojmy animace, zhlédly i film vytvořený jinými malými dětmi. Pak si vytvořily svoje loutky z papíru, které si rozpohybovaly na zeleném plátně. To proto, aby se za ně mohlo v animačním programu vložit vhodné pozadí. Měly také možnost vidět lektora při střihání filmu a mohly pokládat zvídavé otázky. Nakonec se podívaly na svůj animovaný film na interaktivní tabuli. Všem se film moc líbil a nejvíce děti potěšilo vidět v něm svoje loutky.

Helena Štajerová