Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přísedící u soudu


Přísedící u soudu (dříve soudci z lidu) jsou tradičním prvkem českého soudnictví. Jedná se o laiky, kteří se svojí účastí v senátech podílejí na rozhodování soudu v konkrétní věci.
Agendu přísedících má ve své náplni odbor občansko-správní. Touto svojí činností zajištuje přísedící pro Obvodní soud pro Prahu 5, který od loňského roku sídlí na adrese Hybernská 18, Praha 1 (naproti Masarykově nádraží).
Přísedícím u soudu se může stát svéprávný a trestně bezúhonný občan ČR, s negativním lustračním osvědčením, který v době ustanovení do funkce dosáhl věku nejméně 30 let. Zákonným požadavkem jsou zkušenosti a morální vlastnosti, stupeň dosaženého vzdělání není rozhodující. Přísedící jsou voleni Zastupitelstvem městské části Praha 13, a to na dobu čtyř let. Podmínkou pro zvolení přísedícího je trvalý pobyt na území městské části Praha 13.
Po zvolení a ustanovení do funkce jsou přísedící dle rozvrhu práce soudu přiděleni do jednotlivých senátů a jejich účast se pak odvíjí již od frekvence nařízených věcí projednávaných v senátě. Senát s účastí přísedících přitom rozhoduje v pracovních a v některých trestných věcech. Senáty jsou tříčlenné a jsou tvořeny soudcem a dvěma přísedícími.
Pokud by vás práce přísedícího zajímala, můžete se obrátit na paní Liběnu Škrabalovou, kancelář č. 112 v přízemí Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 13, tel. 235 011 318, kde získáte podrobné informace.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního