Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt Virtual and Real in Our Life


Poslední dny ledna strávili učitelé a žáci ze ZŠ Mládí na setkání organizovaném německou školou Heinrich Heine Schule v Dreieichu. Šlo o tradiční možnost, jak představit naše aktivity v rámci projektu Erasmus+ dalším zahraničním školám z Itálie, Francie, Turecka, Španělska, Holandska, ale i Japonska.
Dvoudenní diseminační konference neznamenala pouze jedinečnou možnost ukázat evropským kolegům, co a jak umíme a na co jsme hrdí. Prostor v programu byl věnován i plánování evropských aktivit na další dva roky.
Žáci z pozvaných škol pak v mezinárodních týmech diskutovali o tom, co se v rámci evropských projektů na jejich školách událo, stejně tak ale pomáhali s přípravou budoucích projektů, zejména svou účastí na tematicky zaměřených tvůrčích dílnách. Na závěr setkání účastníci prezentovali své práce, podělili se o zážitky a předvedli své projekty.

Doubravka Matulová a Tomáš Klinka