Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jubilejní soutěž v angličtině


Ve středu 25. března od 9.00 hodin se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky, ÚMČ Praha 13 a za podpory časopisu Bridge dvacátý ročník Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu. Soutěž je určena pro žáky 5. tříd základních škol. Ti si budou moci vyzkoušet své znalosti angličtiny v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách, křížovkách, na PC, ve finále pak žáci ústně předvedou svoji pohotovost ve volné disciplíně (písničce, básničce, v krátkém vypravování...). Nejlepší si odnesou věcné ceny a každý žák dostane čestné uznání za účast. Přihlášky pouze elektronicky. Adresu najdete na www.zs-bronzova.cz. Informace na tel. 235 514 369, 235 514 356, ajsoutez@zs-bronzova.cz.

Alena Šoukalová, ředitelka školy