Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž pro děti

Máte rádi přírodu kolem sebe a není vám lhostejné, jak se k ní chováme? Pro všechny děti z Prahy 13, které se zajímají o místo, ve kterém žijí a rády soutěží, vyhlašujeme v rámci místní Agendy 21 vědomostní soutěž.
Její grafické zadání, potřebné k vypracování a zařazení do slosování, naleznete na www.praha13.cz, v tištěné podobě ho získáte v informacích v přízemí radnice. Odpovědi zašlete do 25. května 2020 na adresu: ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 (obálku označte SOUTĚŽ), můžete je v označené obálce odevzdat v informacích v přízemí radnice nebo poslat na adresu zelenkovah@praha13.cz. Nezapomeňte uvést jméno, adresu, věk, telefonní číslo, popřípadě e-mailovou adresu.
Ze správných odpovědí bude vylosováno třicet výherců, kteří obdrží věcné ceny. Vyhlášení vítězů proběhne 17. června na akci Den zdraví.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21