Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za Františkem Hrubínem do Lešan


Z Hlavního nádraží se můžete o víkendu vydat posázavským motoráčkem. Vystoupíte ve stanici Krhanice, kde se po žluté vydáte vesnicí, podél Sázavy a mlýnského náhonu. Ta vás za mostem povede vpravo kolem turistického ukazatele až ke vstupu do Vojenského muzea. Bylo založeno roku 1996 jako součást Vojenského historického ústavu Praha. Strávíte zde i několik hodin, proto zde nechybí ani občerstvení. Jako první uvidíte starý známý růžový tank, který stál na Smíchově před budovou Nejvyššího soudu v Praze. Jsou zde k vidění skutečné unikáty vyrobené od r. 1890 až po současnost. Více jak 450 exponátů je vystaveno v halách, pod přístřešky, nebo jsou na volném prostranství. Navzájem na sebe navazující expoziční haly jsou rozděleny podle časových období. V nich je soustředěna „drobnější technika“ – osobní a terénní automobily, motocykly, zbraně, další technika obklopená poutavými dobovými kulisami s postavami... Venku pod přístřešky jsou tanky, dělostřelecká a raketová technika. V areálu se pro veřejnost pravidelně konají různé akce s ukázkou vojenské techniky.


Po prohlídce muzea se vraťte zpět k ukazateli a po žluté značce dojděte zvlněnou krajinou s výhledy na Hornopožárské lesy, kamenolomy a sanatorium Prosečnice do Lešan. U osamělého stavení s tabulí o Františku Hrubínovi odbočte doprava po žluté a projděte mezi dvěma rybníky až na kraj Lešan k ukazateli. Opusťte žlutou značku a zajděte na náves s rybníkem, jejíž dominantou je opravený zámek (je v soukromých rukách pana Truhláře). Nebojte se zazvonit, či vejít na nádvoří, protože on i jeho paní vás rádi zámkem provedou. Je to jednopatrová čtyřkřídlá budova s uzavřeným nádvořím, které lemují arkády. Severní průčelí má střechu zakončenou hranolovou věží. Při rekonstrukci tu bylo odhaleno hned několik rarit. Např. původní fresky, sgrafita či oltář v kapli s původní vzácnou klenbou.


V části zámečku majitel bydlí, část slouží jako penzion a část, kde se vítají občánci a slaví svatby, je přístupná veřejnosti. Jako první majitelé Lešan se uvádí řád Křížovníků. Ve 14. století pak vladykové z Lešan a v 16. století páni z Mitrovic. Od roku 1683 vlastní obec kapitula chrámu sv. Víta, která nechala původní tvrz přestavět na zámeček. V parku za zdí před rybníkem Návesníkem roste památný jilm Františka Hrubína. František se s rodiči přestěhoval do Lešan, kde začal chodit i do školy. Prožil zde kouzelné dětství a mládí. Poutě v nedalekých Netvořicích mu poskytly námět pro Romanci pro křídlovku, která byla i úspěšně zfilmována. Roku 1970 tu oslavil s přáteli své šedesátiny. Lešany jsou spojeny i s Waldemarem Matuškou, který roku 1953 nastoupil vojenskou službu do Lešanských kasáren k dělostřelcům. Od zámku se dejte zpět po žluté mezi pastvinami až na kraj Nové Vsi, kde odbočíte po zelené doprava. Na jednom místě přejdete Novoveský potok, za lesem dojdete až k silnici a po ní se dejte vpravo dolů do Kamenného Přívozu. Za mostem přes Sázavu máte dvě možnosti. Buď se autobusem vrátíte domů, nebo po červené dojděte na železniční Stanici Kamenný Přívoz a vláčkem odjedete do Prahy. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 36 Okolí Prahy západ. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková, oddíl TurBan, KČT, odbor Praha Karlov