Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Základní školy Lužiny

Zápis do Základní školy Lužiny Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus a mentální postižení) se koná ve středu 15. dubna od 13.00 do 17.00 hodin v 1. patře školy – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zápisu, avšak nejdéle do konce dubna 2019. Dotazy na tel. čísle 235 522 156. Pro bližší seznámení se školou využijte 11. března od 8.00 do 11.40 hodin Den otevřených dveří.

Věra Kozohorská, ředitelka školy