Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2020/2021 byl stanoven na čtvrtek 2. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 3. dubna od 13.00 do 17.00 hodin. Přihlášky do základních a mateřských škol lze získat na webových stránkách jednotlivých škol, na www.skolyprahy13.cz, případně v listinné podobě na odboru školství nebo v kancelářích příslušných základních a mateřských škol.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství