Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Osobám se zdravotním postižením slouží Bezba doprava

V loňském roce se i občané naší městské části zapojili do soutěže o nový název dopravy pro osoby se zdravotním postižením. Vyhrál název Bezba doprava.

 Pro usnadnění přepravy držitelů průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze nabízí hl. m. Praha několik let službu mikrobusů na objednání. Ta je ročně dotována více než 50 miliony z veřejných prostředků. Po jedenácti letech bylo třeba službu přesněji definovat, modernizovat, rozšířit nabídku i kapacitu.

Od 1. ledna 2022 proto přepravu zajišťují dva noví poskytovatelé – Vega Tour, s.r.o., s devatenácti vozidly pro speciální dopravu bez asistence a Lutan, s.r.o., s šestnácti vozidly pro speciální dopravu (z toho 10 s možností využití dopravního asistenta). Nyní je tedy v provozu 35 speciálně upravených vozidel tří velikostních kategorií. Současně došlo ke zřízení centrálního dispečinku, který vozidla a jízdy koordinuje na základě předchozí registrace klienta. To vše nově pod značkou Bezba doprava.

Jízdy, kdy je počáteční i koncový bod na území hl. m. Prahy, jsou pro dospělého za 50 Kč, pro dítě za 30 Kč. Součástí ceny je i nástupní taxa 10 Kč. K objednání je možné využít objednávkový formulář na www.bezba.cz, bezbadoprava@ropid.cz, tel. 234 705 572.

Díky intenzivním jednáním, kterých se účastnilo i vedení naší městské části, se podařilo od 1. ledna 2022 tuto službu zajistit i občanům Středočeského kraje s bydlištěm v příměstských obcích za Prahou ležících v 1. vnějším tarifním pásmu. Podmínkou je, aby začátek nebo konec jízdy byl na území, které obsluhuje Bezba doprava. Dospělý zaplatí 70 Kč a dítě 40 Kč. Součástí ceny je i nástupní taxa 10 Kč.

Aneta Ečeková Maršálová