Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Startuje pilotní projekt

V naší městské části startuje začátkem měsíce března nová služba pro občany – sběr jedlých olejů a tuků. Na vybraných veřejných stanovištích separovaného sběru odpadů se objeví nová nádoba s fialovým víkem. Do nádoby je možné odložit pevně uzavřené plastové láhve s použitým jedlým tukem a olejem. Jedná se o pilotní projekt. Pokud se osvědčí, budou nádoby k dispozici postupně na více stanovištích. Oleje a tuky nepatří do kanalizace, tu extrémně znečišťují a ničí čistící technologie. Nové nádoby nejsou určeny na použité průmyslové tuky a oleje, ty patří do nebezpečného odpadu.

 Za OŽP Dana Céová