Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Světový den ústního zdraví

Od roku 2008 se každoročně 20. března slaví Světový den ústního zdraví. Je organizován Světovou dentální federací (FDI). U nás je podporován Českou stomatologickou komorou ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek, Sdružením studentů stomatologie, výukovými programy a významnými partnery, kteří se angažují v osvětě ústního zdraví.

Městská část Praha 13 a místní Agenda 21 si vás dovolují pozvat na louku před Úřadem městské části Praha 13, Sluneční náměstí, kde bude v pondělí 21. března od 8.00 do 17.00 Světový den ústního zdraví probíhat. Cílem akce je připomenout význam ústního zdraví a celosvětově zlepšit povědomí o významu ústní hygieny při prevenci onemocnění dutiny ústní a to v každém věku. Akce, která bude doplněna soutěžemi o ceny, se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové a radní Anety Ečekové Maršálové.

-red-