Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyhlášení soutěže O nejhezčí velikonoční přání

Místní Agenda 21 vyhlašuje soutěž O nejhezčí velikonoční přání určenou pro všechny věkové kategorie občanů trvale bydlící v Praze 13. Velikonočním přáním se rozumí kresba, básnička či výrobek s tematikou jara a Velikonoc. Každé dílo odevzdané do soutěže musí být originálem (je zakázáno zasílat kopie prací jiných autorů). Vaše soutěžní díla označená jménem, telefonním číslem či e-mailovou adresou a doplněná věkem tvůrce je nutné odevzdat v termínu od 1. do 31. března do boxu s označením „Velikonoční přání – soutěž“ u informací v přízemí radnice Prahy 13. Všechny soutěžní práce budou vystaveny v atriu radnice a třináct nejzdařilejších bude při vernisáži výstavy oceněno. Odevzdáním soutěžního díla autor souhlasí s použitím pro účely MČ Praha 13.

Za MA 21 Aneta Ečeková Maršálová