Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné projednání na téma „Parčík U Dobráků“

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 a místní Agenda 21 vás srdečně zvou na 2. Veřejné projednání týkající se záměru možných úprav parčíku, které se uskuteční 15. března od 16.30 hodin přímo v ulici U Dobráků.

Setkání bude navazovat na závěry plynoucí z požadavků účastníků 1. Veřejného projednání, které se uskutečnilo 3. listopadu loňského roku. Přijďte i tentokrát diskutovat a osobně se vyjádřit k možným úpravám parku.

Za MA 21 Aneta Ečeková Maršálová