Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvacáté výročí ZŠ Klausova

Dne 1. 9. 1993 byla na Velké Ohradě slavnostně otevřena ZŠ Klausova. Leží na samé hranici s chráněnou krajinnou oblastí Prokopského a Dalejského údolí, daleko od městského ruchu, prachu a nečistot. Žije typickým sídlištním životem od praskání ve švech po rozumnou naplněnost. Jsem ředitelkou této školy již 10 let, postupně se mi měnila nevlídná šedivá budova v krásnou, zateplenou, barevnou školu s novými okny, prostranstvím před školou, s novými šatnami, hřištěm s trávou třetí generace, s novými počítačovými učebnami, interaktivními tabulemi... Nejsem však pyšná jen na materiální proměnu, ale zvlášť chci vyzdvihnout duchovní život v ní. Klima ve škole je velmi přátelské, netrpíme vulgarismy, jsme k sobě vlídní a ohleduplní, panuje zde příjemná atmosféra, pocit jistoty, řádu a pravidel. Dle našeho školního plánu dbáme o Rozvoj Osobnosti, Zdraví, Učení, Morálky = R.O.Z.U.M., tedy o všestranný vývoj našich žáků. Chtěla bych poděkovat všem těm, kteří pro naši školu dělají co mohou – zřizovateli MČ Praha 13, rodičům, pedagogům, žákům, přátelům, bývalým žákům. Přeji nám hodně elánu, dobrých myšlenek, nadšené pedagogy, hodně zvídavých žáků a šťastnou budoucnost.

Věnceslava Hanzlíková, ředitelka školy