Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

 

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) zářivky a výbojky.

25. 7. – čt nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
ul. Mládí (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
ul. Kolovečská (u sběrny surovin) 17.00 – 17.20
25. 7. – čt ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50
ul. Fantova (u sběrny surovin) 18.10 – 18.30
křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám.
(u č. 1511)
18.40 – 19.00
 
16. 7. – út
1. křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům
(u kapličky)
15.00 – 15.20
2. křižovatka ul. K Řeporyjím – V Brůdku 15.30 – 15.50

Michaela Líčková