Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Loučení nebude snadné

Rádi bychom touto cestou veřejně vyjádřili svou vděčnost, pochvalu a obdiv celému kolektivu pedagogických pracovnic FMŠ Sluníčko pod střechou na Lužinách za jejich vzornou péči o děti. Obrovský dík a uznání patří paní ředitelce Heleně Zdrubecké za její zodpovědný, mateřský přístup a skvělou organizaci, s jakou vytváří příjemné a harmonické prostředí jak pro děti, tak pro paní učitelky. Nesmírně si vážíme toho, že naše dcera mohla navštěvovat právě Sluníčko pod střechou, kde jí byly po nástupu do školky největší oporou nejprve paní ředitelka Helenka a rovněž jedinečná paní učitelka Janinka Jarošová. Oběma, ale i všem ostatním učitelkám, chceme moc poděkovat. Díky jejich laskavosti a citlivému přístupu si naše dcerka na školku zvykla, chodila do ní ráda a letos, před nástupem do školy, se s ní bude jen nerada loučit. Děkujeme tak ještě jednou Sluníčku za to, jaké krásné prostředí vytváří pro svoje svěřence a paní ředitelce i celému pedagogickému sboru přejeme do budoucna hodně sil, elánu, optimizmu a co nejlepší podmínky pro to, aby Sluníčko mohlo i nadále poskytovat zázemí a radost mnoha dalším dětem tak, jako doposud.

Eva a Václav Zvolánkovi