Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt Respektuj 18! startuje

Městská část Praha 13 a Plzeňský Prazdroj uzavírají memorandum o spolupráci v projektu s názvem Respektuj 18!. Projekt se primárně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezletilými. Praha 13 se podpisem memoranda stane druhou pražskou městskou částí, která jej veřejně podporuje.

Uzavřením memoranda jsme přislíbili organizátorovi projektu Respektuj 18! zajistit adekvátní prostor pro umístění informačního stánku na vybraných akcích naší městské části. První akcí, na které bude mít Plzeňský Prazdroj svůj stánek, bude Den zdraví s Prahou 13, který se koná 20. června od 13.00 na Slunečním náměstí před budovou radnice, kde bude memorandum zároveň podepsáno.

Informační kampaň Respektuj 18! byla oceněna v soutěži TOP odpovědná firma, kde získala 2. místo za společensky prospěšný projekt. V Praze 13 jej zaštítila a aktivně se na něm podílí místní Agenda 21.

Eva Libigerová