Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak jsme zdraví v Praze 13?

Prevence, osvěta a participace obyvatel na aktivitách městské části jsou stěžejním smyslem místní Agendy 21. V rámci jejích aktivit jsme připravili anketu na téma zdraví. Cílem je zjistit návyky a potřeby našich občanů v této oblasti a na takto zjištěné potřeby se poté zaměřit. Sekundárním cílem je povzbudit zájem obyvatel o své zdraví. Anketu naleznete na stránkách https://vote.d21.me/NyKoZA_OV nebo na webu www.praha13.cz.

S tématem zdraví souvisí další akce MA 21. Třetí ročník Dne zdraví s Prahou 13 se uskuteční ve středu 20. června od 13 hodin. Na Slunečním náměstí před radnicí si můžete nechat otestovat funkci svého metabolismu, změřit krevní tlak, prohlédnout trojrozměrnou maketu plic a dozvědět se další důležité informace. Chybět nebude ani ochutnávka zdravých potravin. Pro děti máme přichystány tematické soutěže o zajímavé ceny nebo malování na obličej, ženy si mohou vyzkoušet práci profesionálních vizážistů. Součástí programu bude vyhlášení hlavních cen v soutěži Na kole jen s helmou, které proběhne v 15 hodin. Akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Radka Lacka.

na Zelenková, MA 21