Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

Ten se v ZŠ Janského spustil 26. dubna. Škola se ale v tento den stala i místem setkání současných žáků, budoucích prvňáčků a široké veřejnosti. Celou akci doprovázel bohatý program plný her a soutěží. Včetně té o nejlepší masku. Nechyběla diskotéka, za jejíž hudební zajištění musíme poděkovat Marku Landštofovi, ani předtančení žáků 9. ročníku. Součástí zábavného odpoledne bylo zapálení velké vatry, kdy byla symbolicky spálena čarodějnice a všichni si mohli zpříjemnit večer opečeným špekáčkem. Všem, kteří se na přípravě a realizaci této zdařilé akce podíleli, děkujeme.

Jan Havlíček, ředitel