Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SOUTĚŽ MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA

Také letos se v květnu konaly závody Mladého zdravotníka a žáci ze ZŠ Mládí byli u toho. Zájem o kroužek první pomoci každým rokem roste, a tak bylo velice těžké vybrat pouze dvě pětice nejlepších – pět za první a pět za druhý stupeň. Proto si to děti nejprve vyzkoušely v rámci školního kola a ty nejlepší byly vybrány do kola okresního. Zde jsme nakonec oslavili úspěch. Žáci 1. stupně se v rámci Prahy 5 umístili na druhém místě a žáci 2. stupně dokonce na místě prvním, takže nás budou reprezentovat v krajském kole. Budeme jim držet pěsti!

Jana Hrbáčková, vedoucí kroužku první pomoci